Vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras “Šeimos slėnis” dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Mes siekiame gerinti teikiamų paslaugų kokybę pagal EQUASS sistemą, kuri ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje. Šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius.

EQUASS kokybės principai:

 • Lyderystė
 • Personalas
 • Teisės
 • Etika
 • Partnerystė
 • Dalyvavimas
 • Orientacija į asmenį
 • Kompleksiškumas
 • Orientacija į rezultatus
 • Nuolatinis gerinimas

EQUASS dokumentai:

 1. Etikos(elgesio) kodeksas
 2. Etikos ir gerovės politikos tvarkos aprašas
 3. Kokybės politika
 4. Darbuotojų motyvavimo tvarkos aprašas
 5. Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema
 6. Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos aprašas
 7. Sveikatos ir saugos darbe politika
 8. Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus bei finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas
 9. Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
 10. Neskelbtinos informacijos konfidencialumo, įrašų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas.

Komentavimas šiame įraše neleistinas.