Įstaigos teikiamos paslaugos

Įstaigos veiklos pobūdis yra organizuoti ir teikti kūdikiams nuo gimimo, vaikams iki 4 metų amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, socialinės globos ir ugdymo paslaugas:

 • sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
 • socialinės globos ir ugdymo paslaugų teikimas;
 • psichologinės ir psichoterapinės pagalbos bei konsultacijų paslaugų tėvams, auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimus, teikimas;
 • gyvybės langelio paslaugų funkcionavimo užtikrinimas;
 • duomenų apie įstaigoje gyvenančius kūdikius ir vaikus kaupimas;
 • konferencijų, seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas;
 • kita veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su įstaigos veiklos tikslais.
 • ankstyvoji reabilitacija
 • ugdymo paslaugos

Ankstyvoji reabilitacija

Paslaugų atnaujinimo planas_2020-05-07

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose teikiamos antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos: Žolyno 47, Vilnius, LT- 10254.

VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS PADALINYS, kuriame teikiamos antrinio lygio ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos ankstyvojo amžiaus vaikams, turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių bei šių vaikų tėvams/globėjams/įtėviams. Antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro paslaugos teikiamos vaikams nuo gimimo iki 4 metų bei vyresniems vaikams (iki 7 metų), kurie nelanko ugdymo įstaigų ar negauna jose specializuotos pagalbos.

KOMANDOS TIKSLAS – užtikrinti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, vykdyti šių sutrikimų ir vaikų neįgalumo antrinę prevenciją, sutrikusios raidos vaikų kompleksinę reabilitaciją bei jų integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą.

ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS SPECIALISTŲ KOMANDĄ SUDARO:
1. Vaikų ligų gydytojas, socialinis pediatras.
2. Kineziterapeutas
3. Logopedas
4. Medicinos psichologas
5. Vaikų slaugytoja
6. Socialinis darbuotojas

DIAGNOSTIKOS METODAI:
1. Klinikinė raidos sutrikimo diagnostika.
2. Raidos ir psichologinio tyrimo priemonės.
3. Viena iš dviejų standartinių raidos tyrimo metodikų:
3.1. vaiko raidos vertinimo skalės (Diagnostic Inventory for Screening Children, DISC, Mainland and al., 1993, 1984),
3.2. Miuncheno funkcinės diagnostikos testas (Munchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik; Hellbrugge, 1968).
4. Raidos, elgesio, motinos ir vaiko santykių klinikinio stebėjimo priemonės.
5. Prieškalbinių įgūdžių ir kalbos tyrimas.
6. Judesių raidos tyrimas.
7. Psichosocialinės šeimos būklės tyrimas.

GYDYMO METODAI:
1. Psichologinės terapijos metodikos:
1.1. psichologinis konsultavimas;
1.2. individuali žaidimų terapija;
1.3. psichologinis konsultavimas;
1.4. elgesio terapija.
2. Logopedo terapija:
2.1. kalbos korekcija;
2.2.grupiniai logopediniai užsiėmimai;
2.3.maitinimosi terapija.
3. Kineziterapija:
3.1.klasikinė terapija;
3.2. klasikinis masažas.
4. Socialinė šeimos reabilitacija – tėvų mokymas pagal individualią tėvų mokymo programą.

Pastaba: teikiant antrinio lygio ambulatorines paslaugas, gali būti taikomi kiti gydymo metodai, gavus nurodymą ir individualų vaiko gydymo planą iš tretinio lygio VRSAR paslaugas teikiančios tarnybos.
Ambulatorinių paslaugų kompleksas – tai dvi ir daugiau vaikų raidos sutrikimų diagnostikos ir gydymo procedūros, suteiktos vieną dieną. Procedūros metu mokomi tėvai. Specialistų komanda sudaro tyrimo ir gydymo planą, kuriame, atsižvelgiant į vaiko sutrikimo pobūdį ir laipsnį, numato tyrimo ir gydymo artimiausius tikslus bei gydymo trukmę, pobūdį ir intensyvumą. Dirbama komandos principu. Skyriaus specialistų komanda įvertina vaiko raidą, nustato raidos sutrikimą. Kartu su šeima (tėvais/globėjais/įtėviais) aptaria stipriąsias bei silpnąsias vaiko raidos puses, pagalbos kryptis. Numato raidos terapijos planus, kontrolinio vertinimo datą. Teikia tėvams/globėjams/įgaliotiems atstovams informaciją apie vaikui skiriamus reabilitacijos ir ugdymo metodus bei gautus pasiekimus. Pastebėjus indikacijas, Kūdikių namų vaikams užsakoma ir pritaikoma kompensacinė technika, ortopedinė avalynė, organizuojamos ortopedo konsultacijos. Tėvams/globėjams/ įgaliotiems atstovams suteikiamos rekomendacijos ir konsultacijos raidos skatinimo klausimais.

ANTRINIO LYGIO AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ KOMPLEKSAI
Ankstyvosios reabilitacijos konsultacijas vaikams skiria pirminio lygio bendrosios praktikos gydytojai, pediatrai, kiti vaikų ligų specialistai pagal indikacijas. Kreipiantis į įstaigą būtinas šių specialistų siuntimas. Kiekvienam pacientui sudaromas procedūrų tvarkaraštis. Į procedūras vaikas atvyksta lydimas bent vieno iš tėvų/įtėvių ar globėjų.

SIUNTIMO INDIKACIJOS:
Naujagimystės rizikos veiksniai: sutrikimai dėl nėštumo trukmės ir naujagimių kūno masės, gimdymo trauma, perinatalinė hipoksija, intrauterininės CNS infekcijos, traukuliai naujagimystėje, naujagimių smegenų veiklos sutrikimai, naujagimių maitinimo sutrikimai, naujagimio raumenų tonuso sutrikimai.
Centrinės ir periferinės nervų sistemos ligos, sukeliančios raidos sutrikimus: medžiagų apykaitos ligos, CNS uždegiminių ligų padariniai, epilepsija, polineuropatijos, nervų-raumenų ligos, cerebrinis paralyžius ir paralyžiniai sindromai, kitos nervų sistemos ligos, aklumas, konduktyvinis ir neurosensorinis prikurtimas, cerebrovaskulinių ligų padariniai, įgimtos CNS vystymosi ydos, chromosominė ir geninė patologija, galvos ir nugaros smegenų traumų padariniai.
Socialiniai rizikos veiksniai: vaiko nepriežiūra, fizinė ar seksualinė prievarta, tėvų nepatyrimas, žemas išsilavinimas, bedarbystė, blogos gyvenimo sąlygos, netipiška tėvystės situacija, neadekvati vaiko priežiūra, priešiškumas vaikui, jo baudimas, emocinis slopinimas, mokomosios ir žaidybinės patirties trūkumas, problemos šeimoje (nesutarimai, skyrybos, sunki šeimos nario liga), psichikos ir elgesio sutrikimai šeimoje.
Psichologinės raidos sutrikimai: protinis atsilikimas, specifiniai kalbos ir kalbėjimo raidos sutrikimai, specifinis judesių raidos sutrikimai, specifinis mišrus raidos sutrikimas, įvairiapusiai raidos sutrikimai ir kiti psichologinės raidos sutrikimai.

Teikiamos paslaugos yra nemokamos, jas apmoka Teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

Registracija telefonu: 8 618 89 207, (8 5) 2 342 473 darbo dienomis .
Apie neatvykimą prašome pranešti iš anksto.

Vaikų dienos centras

DC Paslaugų atnaujinimo planas_2020-05-04

Vaikų dienos centras – tai Vilniaus kūdikių namų padalinys, teikiantis „Socialinės globos (dienos)“ paslaugas vaikams iki 7 metų turintiems negalią. Taikydami metų patikrintas bei naujausias šiuolaikines metodikas, kvalifikuoti specialistai teikia kompleksines individualizuotas paslaugas ne tik vaikams, bet ir visai šeimai.

Paslaugos

Dienos centre teikiama kompleksinė pagalba negalią turintiems vaikams. Kiekvieno vaiko poreikiai yra individualizuojami, yra sudaromos sąlygos asmenybei visapusiškai vystytis – ugdosi vaiko gebėjimai, skatinamas pozityvus elgesys, daug dėmesio skiriama vaiko integracijai į visuomenę.

Specialistų komanda

 • ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėjas,
 • socialinis darbuotojas,
 • kineziterapeutas,
 • ergoterapeutas,
 • masažuotojas,
 • specialusis pedagogas,
 • socialinis pedagogas,
 • logopedas,
 • psichologas,
 • muzikos terapeutas,
 • individualios priežiūros specialistas

Ugdomoji veikla

Dienos centre organizuojama pažintinė, mokomoji, socialinių įgūdžių formavimo, komunikavimo veikla. Grupėje atliekami darbeliai, užduotys, stebima gamta ir aplinka, švenčiami gimtadieniai, pažymimos kitos reikšmingos datos. Stengiamasi, kad ugdytiniai pajustų grupinio darbo džiaugsmą, patirtų savo reikšmingumą priimant sprendimus, ugdytųsi pasitikėjimą savimi.

Atsižvelgiant į individualius vaikų gebėjimus – vaikų patirtį, socialinę ir kultūrinę aplinką, jų specialiuosius ugdymosi poreikius, darbas su vaikais organizuojamas grupėje ir lauke.

Ugdomoji aplinka

Kiekvieno ugdytinio individualios pagalbos vaikui ir tėvams programos įgyvendinimui sudarytos pačios palankiausios sąlygos – įrengtas sensorinis kambarys, išmanioji lenta, sporto salė, yra šviečiantis smėlio stalas, sukurtos erdvės grupiniams ir individualiems užsiėmimams, įrengtas žaidimų kambarys su kamuoliukų baseinu.

Išėję į lauką, vaikai gali mėgautis jų poreikiams pritaikytomis žaidimų aikštelėmis, nuostabiais gamtos vaizdais bei grynu oru miško apsuptyje. Šiltuoju metų laiku lauke pastatomas batutas ir pripučiamas vandens baseinas.

Net ir prasto oro sąlygomis, Dienos centro ugdytiniai gali būti gryname ore – turime erdvią terasą, iš kurios atsiveria puikus vaizdas į mišką.

Sensorinis kambarys

Įrengtas sensorinis kambarys yra skirtas Kūdikių namuose augantiems vaikams, Ankstyvosios reabilitacijos, Dienos centro ir „Atokvėpio“ paslaugų vaikams. Sensorinės įrangos pagalba sukuriama atpalaiduojanti, raminanti, sutelkianti dėmesį veiklai aplinka.

Sensorinis kambarys – tai jutimo erdvė, užpildyta minkštaisiais ir vibruojančiais baldais, specialiais projektoriais, sukuriančiais specialiuosius apšvietimo efektus ir spalvas, garso aparatūra su raminančia muzika.

Sensorinė įranga (burbulų vamzdžiai, šviečiantys pluoštai, spalvų ir garso skydas, šviečiantys kilimai, muzikinė vandens lova, baldakimas virš šios lovos, projektoriai, žibintai, veidrodžiai, veidrodinis kamuolys ir kt.) skirta vaikų, kuriems būdinga depresija, nuotaikų svyravimas, hiperaktyvus elgesys, dėmesio koncentracijos stoka, autizmo spektro bruožai, įgimti smegenų veiklos sutrikimai, regos sutrikimai, motorinių gebėjimų sutrikimai ir pan., sveikatos, emocinei ir elgesio būklei pagerinti.

Žaidimų kambariai

Vaikų poilsiui ir pramogai yra įrengti du spalvingi žaidimų kambariai su įvairiais atrakcionais, kamuoliukų baseinu, laipynėmis, čiuožyklomis, labirintu.

Bendradarbiavimas su tėvais

Dienos centre teikiamos ilgalaikės, individualios psichologo konsultacijos. Taip pat kiekvieną mėnesį yra organizuojamos tėvų savipagalbos grupės – tai panašią patirtį turinčių tėvų susitikimai, per kuriuos, dalyvaujant psichologui, dalijamasi asmeninėmis istorijomis ir išgyvenimais, diskutuojama aktualiomis temomis: ABBA terapija, delfinų terapija, alternatyvioji komunikacija. Grupėje paprastai dalyvauja 5–10 žmonių.

Tėvai bendradarbiauja ir bendrauja „Facebook“ Vaikų dienos centro grupėje. Vieni kitiems pateikia pasiūlymus, džiaugiasi akimirkomis iš savo vaikų gyvenimo, planuoja šventes, renginius. Taip pat Dienos centro darbuotojai pasidalina nuotraukomis, ką vaikai veikia per dieną, pasidžiaugia vaikų pasiekimais.

 

Dienos centro darbo laikas

I–V : 07.30–18.00
VI–VII:  NEDIRBAME

Telefonas: (8 5)  234 0300

El. paštas: dienoscentras@kudikiunamai.lt

Atokvėpis

Vilniaus kūdikių namuose teikiamos trumpalaikės globos „Atokvėpio“ paslaugos šeimoms, laikinai negalinčioms prižiūrėti vaiko dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.). Paslaugos teikiamos vaikams nuo gimimo iki 7 metų.

Dėl „Atokvėpio“ paslaugų skyrimo vaiko tėvai turi kreiptis į savo seniūniją.

Seniūnija Adresas Telefono nr.
ANTAKALNIS Antakalnio g. 17, 2 kab. (8 5)  231 5285
FABIJONIŠKĖS S. Stanevičiaus g. 24, 30 kab. (8 5)  248 4171
GRIGIŠKĖS Vilniaus g. 6, 207 kab. (8 5)  243 2880
JUSTINIŠKĖS Rygos g. 15, 5 kab. (8 5)  240 0179
KAROLINIŠKĖS Loretos Asanavičiūtės g. 20, 8 kab. (8 5)  216 8244
LAZDYNAI Erfurto g. 29, 9 kab. (8 5)  240 1698
NAUJAMIESTIS Gedimino pr. 15, 6 kab. (8 5)  212 5704
NAUJININKAI Kauno g. 3, 104 kab. (8 5)  213 7670
NAUJOJI VILNIA Pergalės g. 8, 206 kab. (8 5)  260 6895
PANERIAI Agrastų g. 16, 7 kab. (8 5)  264 1374
PAŠILAIČIAI Žemynos g. 1, 9 kab. (8 5)  270 2435
PILAITĖ Vydūno g. 20, 5 kab. (8 5)  230 7580
RASOS, SENAMIESTIS Kauno g. 3, 105 kab. (8 5)  249 6837
ŠEŠKINĖ Šeškinės g. 28, 1 kab. (8 5)  241 7813
ŠNIPIŠKĖS, ŽVĖRYNAS A. Juozapavičiaus g. 10A, 3 kab. (8 5)  275 4972
VERKIAI Kalvarijų g. 156, 6 kab. (8 5)  272 2972
VILKPĖDĖ Kauno g. 3, 316 kab. (8 5)  233 4061
VIRŠULIŠKĖS Viršuliškių g. 53, 2 kab. (8 5)  240 0327
ŽIRMŪNAI Žirmūnų g. 143, 120 kab. (8 5)  277 0613

Kilus klausimų skambinti tel. (8 5)  2 340 300 arba rašyti el. paštu administracija@kudikiunamai.lt

Mūsų adresas:
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai
Žolyno g. 47,
LT – 10210 Vilnius.