Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“
Žolyno g. 47, LT-10254 Vilnius
Kodas Juridinių asmenų registre 191645111
Telefonas (8 5)  234 0300
El. paštas administracija@kudikiunamai.lt


Direktorė
Renata Rimdžiuvienė
mob. 8 6111 8526
tel. (8 5)  234 0300
el. paštas renata@kudikiunamai.lt
Pareigybės aprašymas (pdf)

 

L.e.p. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Jelena Radevič
tel. (8 5)  234 0300
faksas (8 5)  234 0713
el. paštas administracija@kudikiunamai.lt
Pareigybės aprašymas (pdf)


Registratorė – koordinatorė
Rasa Čiutaitė
tel. 8 670 01 092
el. paštas rasa@kudikiunamai.lt
Pareigybės aprašymas (pdf)


Direktoriaus pavaduotoja ekonomikos ir bendriems reikalams
Aušra Lomsargienė
tel. (8 5)  265 0124
el. paštas ausra@kudikiunamai.lt
Pareigybės aprašymas (pdf)


Vyr. buhalterė
Jolanta Jakūbonienė
tel. (8 5)  234 0449
el. paštas jolanta@kudikiunamai.lt
Pareigybės aprašymas (pdf)


Socialinės globos ir ugdymo skyriaus vedėja
Aušra Kučinskienė
tel. (8 5)  234 2473
el. paštas kucinskiene@kudikiunamai.lt
Pareigybės aprašymas (pdf)


Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėja
Edita Juršėnienė
tel. +370 695 11258
el. paštas edita@kudikiunamai.lt


Vyr. vaikų slaugytoja
Virginija Stepanonytė
tel. (8 5)  234 6050
Pareigybės aprašymas (pdf)

 

Ūkio skyriaus vedėja
Aurelija Malciūtė
tel. +370 617 94730
el. paštas aurelija@kudikiunamai.lt
Pareigybės aprašymas (pdf)


Informacinių technologijų specialistas
Giedrius Jablonskis
tel. +370 693 61358
el. paštas giedrius@kudikiunamai.lt


Savanoriavimas
tel. (8 5)  234 2473
el. paštas savanoriavimas@kudikiunamai.lt


Vyr. auklėtoja
Irena Ponomariovienė
el. paštas vyr.aukletojos@kudikiunamai.lt


Vaikų ligų gydytojai
tel. (8 5)  234 0612
el. paštas gydytojai@kudikiunamai.lt

 

Postas (visą parą)
mob. 8 614  30 427


Duomenų apsaugos pareigūnė
Aušra Lomsargienė
tel. (8 5)  265 0124
el. paštas d.apsauga@kudikiunamai.lt


Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 6 d.