Programa „Kūdikių namų vaikų socialinio atsparumo ugdymas“

Jau antri metai iš eilės vykdome Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą kūdikių namų vaikų socialinio atsparumo ugdymo programą. Programa skirta puoselėti vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymąsi ir jo integraciją į visuomenę, šeimą, socializacijos sėkmę, kurti ir sudaryti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, tautinius bei socialinius pažintinius procesus.

Komentavimas šiame įraše neleistinas.