Praneškite apie korupciją

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai (toliau – Kūdikių namai) informuoja, kad bet kokie neoficialūs mokėjimai gaunant ar teikiant paslaugas yra laikomi baudžiamaisiais nusižengimais ar nusikaltimais. Kūdikių namuose už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga direktoriaus pavaduotoja ekonomikos ir bendriems reikalams Aušra Lomsargienė, 111 kab., tel. (8 5)  265 0124, el. paštas Ausra@KudikiuNamai.lt .

Kūdikių namai ragina pranešti, jei tik turite duomenų ar pagrįstų įtarimų  apie darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir kreiptis į Kūdikių namus:

 • raštu (Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Žolyno g. 47, Vilnius),
 • Kūdikių namų telefonu Vilniuje (8 5) 265 0124,
 • paštu Ausra@KudikiuNamai.lt,
 • arba Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo  informavimo  telefonu 8 800 66 004, el. paštu korupcija@sam.lt .

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

 • vardą, pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 • Kūdikių namų darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
 • veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes;
 • ant voko būtina nurodyti: asmeniškai Kūdikių namų direktorei, Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Žolyno g. 47, LT-10254, Vilnius arba Kūdikių namų už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingam asmeniui.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Kūdikių namų direktorę, priimami Kūdikių namuose, Žolyno g. 47, Vilniuje, 106 kabinetas (tel. (8 5)  234 0300, mob. 8 611  18 526).

Kūdikių namai užtikrina asmenų, pateikusių informaciją, asmens duomenų konfidencialumą.

Kūdikių namuose taip pat nagrinėjami anonimiškai pateikti pranešimai.

Kūdikių namai atkreipia gyventojų dėmesį, kad Kūdikių namai neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).

STT apie korupciją galima pranešti:

 • raštu,
 • palikti pranešimą STT svetainėje (stt.lt) pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“,
 • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (ir poilsio dienomis),
 • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,
 • faksu (8 5) 266 3307.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Kūdikių namai atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Komentavimas šiame įraše neleistinas.