„Šeimos slėnis“ – prieš korupciją!

BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos
slėnis“, prisijungdama prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos iniciatyvų korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje srityje,
bei būdama socialiai atsakinga įstaiga, griežtai pasisako prieš neteisėtus
mokėjimus darbuotojams.
Primename, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio
(piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Todėl raginame
neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei darbuotojų orumo, o
susidūrus su tokiais faktais, nedelsiant informuoti įstaigos administraciją
ar kitas atsakingas institucijas, kurių kontaktai pateikiami žemiau.

 

Pagarbiai

 

„Šeimos slėnio“


Direktorė Renata Rimdžiuvienė

Komentavimas šiame įraše neleistinas.