Įstaigos veiklos sritys

 • sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:
  • antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų: vaikų ligų, fizinės medicinos ir reabilitacijos, vaikų slaugos, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos – kineziterapeuto, ergoterapeuto, logopedo, psichologo ir kitų – teikimas;
  • profilaktinių ir diagnostinių paslaugų teikimas;
  • paliatyviosios pagalbos (palaikomojo gydymo ir slaugos) paslaugų kūdikiams nuo gimimo ir vaikams iki 7 metų amžiaus teikimas;
 • socialinės globos ir ugdymo paslaugų teikimas;
 • psichologinės ir psichoterapinės pagalbos bei konsultacijų paslaugų tėvams, auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimus, teikimas;
 • „gyvybės langelio“ paslaugų funkcionavimo užtikrinimas;
 • duomenų apie įstaigoje gyvenančius kūdikius ir vaikus kaupimas;
 • personalo darbo ir poilsio sąlygas gerinanti veikla;
 • konferencijų, seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas;
 • kita veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su įstaigos veiklos tikslais.

Komentavimas šiame įraše neleistinas.