Įstaigos teikiamos paslaugos

Įstaigos veiklos pobūdis yra organizuoti ir teikti kūdikiams nuo gimimo, vaikams iki 4 metų amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, socialinės globos ir ugdymo paslaugas:

  • sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
  • socialinės globos ir ugdymo paslaugų teikimas;
  • psichologinės ir psichoterapinės pagalbos bei konsultacijų paslaugų tėvams, auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimus, teikimas;
  • gyvybės langelio paslaugų funkcionavimo užtikrinimas;
  • duomenų apie įstaigoje gyvenančius kūdikius ir vaikus kaupimas;
  • konferencijų, seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas;
  • kita veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su įstaigos veiklos tikslais.
  • ankstyvoji reabilitacija
  • ugdymo paslaugos

Komentavimas šiame įraše neleistinas.