Įgyvendintas energetinio ūkio modernizavimo projektas

Informacinis pranešimas. 2010 m. lapkričio 18 d.


Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai sėkmingai įgyvendino energetinio ūkio modernizavimo projektą

Įgyvendinus energetinio ūkio modernizavimo projektą, Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų mažyliai tikisi, kad šią žiemą gyvens šiltai ir bus sutaupytos lėšos, skiriamos patalpų šildymui.

Projektui buvo panaudota apie 400 tūkst. Lt paramos, gautos pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Paramos lėšomis buvo atliktas energijos vartojimo auditas, parengtas techninis projektas, atlikta techninio projekto ekspertizė, modernizuotas šilumos punktas bei pakeisti šildymo prietaisai, įvykdyta projekto vykdymo bei techninė priežiūra, apdraustas rekonstruotas turtas.

Užsibrėžtus tikslus pavyko sėkmingai įgyvendinti. Šiuo metu jau paruoštas mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

Komentavimas šiame įraše neleistinas.