Erasmus+ projektinė veikla

logo-erasmus-plus

 

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“, Vilniaus Šilo mokykla bei Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija įsteigė konsorciumą, kurio tikslas:

  • sudaryti sąlygas pedagogams, švietimo pagalbos specialistams susipažinti su kuo platesniu formų, metodų, priemonių spektru, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus;
  • tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, siekiant mokinio pažangos;
  • kelti ugdymo turinio kokybę, stiprinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį į švietimą;
  • plėtoti įgytas įtraukiojo ugdymo žinias, Europos šalių patirtį konsorciumo įstaigų, Vilniaus miesto bei šalies švietimo darbuotojų bendruomenėje.

Projekto mobilumą kvalifikacijos kėlimo tikslais pradėsime kvalifikacijos kėlimo kursais PROGETTO CRESCERE mokymų centre (Italija, http://www.progettocrescere.re.it), kur bus organizuoti mokymai „Specialieji poreikiai ir mokymosi sutrikimai: kaip elgtis su jais? Teorinė ir praktinė patirtis“. Šie kursai yra psichopedagoginės krypties, kuriuose ypatingas dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių identifikavimui, psichopedagoginės pagalbos įvairovei, mokymosi sunkumų (disleksija, diskalculija, disgrafija), intelekto bei protinės negalios, jutimo, dėmesio trūkumo (ADHD), vystymosi (autizmas, Aspergeris), psichikos ir emociniai sutrikimų, Dauno sindromo turinčių vaikų ugdymui.

Kursų data 2019-11-18 – 22 d.

Projektas tęsis 2 metus. Jo metu konsorciumo įstaigų personalas atliks:

  • Darbo stebėjimo praktiką Jungtinės karalystės spec. ugdymo įstaigose (planuojama 2020 m. kovo mėn.);
  • Darbo stebėjimo praktika Paryžiaus dienos užimtumo centre TURBULANCE (planuojama 2020 m. rugsėjo mėn.);
  • Kvalifikacijos kursus Graikijoje („Įtraukiamosios klasės link: geriausia praktika“ (Areadne, Graikija, https://www.areadne.eu) (planuojama 2021 m. kovo mėn.).

Kvalifikacijos kėlimo kursų mokestį, kelionės bei pragyvenimo išlaidas apmoka Erasmus+ KA1 programa.

Komentavimas šiame įraše neleistinas.