Baigiamas įgyvendinti energetinio ūkio modernizavimo projektas


Informacinis pranešimas. 2010 m. rugsėjo 28 d.

Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose baigiamas įgyvendinti energetinio ūkio modernizavimo projektas

Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų mažyliai tikisi, kad šią žiemą gyvens šiltai, nes baigiamas įgyvendinti energetinio ūkio modernizavimo projektas.

Projektui daugiau kaip 600 tūkst. Lt parama buvo skirta pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Projekto įgyvendinimo metu buvo modernizuotas šilumos punktas bei pakeisti šildymo prietaisai. Tikimasi, kad bus sutaupytos lėšos, skiriamos patalpų šildymui, padidės minėtos įstaigos pastatų vertė, pailgės pastatų gyvavimo laikas, sumažės pastatų eksploatavimo išlaidos. Bus užtikrintos sanitarinės – higieninės sąlygos patalpose, norminės temperatūros palaikymui patalpose reikės mažiau šilumos energijos sąnaudų.

Komentavimas šiame įraše neleistinas.