Ataskaitos apie korupcijos prevencijos Kūdikių namuose priemonių vykdymą

Ataskaita apie korupcijos prevencijos Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose programos priemonių plano įgyvendinimą 2011–2014 metais pdf formatu

Ataskaitos apie korupcijos prevencijos BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose programos 2017-2019 m. priemonių plano įgyvendinimą (pdf formatu)

2019 m. – I pusmetis, II pusmetis

2018 m. – I pusmetis, II pusmetis

2017 m. – I pusmetis, II pusmetis

Komentavimas šiame įraše neleistinas.