Apie Kūdikių namus

Kūdikių namai yra Vilniaus miesto savivaldybės gydymo ir profilaktikos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga, skirta tėvų globos netekusiems kūdikiams ir vaikams iki 4 metų amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus.

 

Kūdikių namai turi senas ir gilias tradicijas. Beveik iki XVIII a. pabaigos pamestinukais Vilniuje rūpinosi ligoninės. 1786 m. kunigaikštienė Jadvyga Oginskienė, nupirkusi Subačiaus gatvėje žemės sklypą su namais, įsteigė pamestinukams Vaikelio Jėzaus prieglaudą. 1791 m. dviejų aukštų name glaudėsi daugiau kaip 100 našlaičių. 1915 m. šios prieglaudos rūmai buvo perduoti Lietuvių draugijai nukentėjusiems nuo karo šelpti, kuri čia įsteigė našlaičiams Didžiąją vaikų prieglaudą. Vokiečių okupacijos metu ir vėliau šioje prieglaudoje buvo išlaikoma apie 200 vaikų. Pamestinukų prieglauda rūpinosi ir Vilniaus vienuolės.

 

1966 metais Kūdikių namai persikėlė į naujas patalpas, esančias Antakalnyje, vaizdingame Pavilnių regioniniame parke. Nuo 2010 m. liepos 1 d. Kūdikių namai tapo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įstaiga (buvo valstybiniai).

 

Kūdikių namai organizuoja ir teikia antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros (vaikų ligų, fizinės medicinos ir reabilitacijos, vaikų slaugos, profilaktines ir diagnostines), vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (kineziterapeuto, ergoterapeuto, logopedo, psichologo ir kitų), socialinės globos ir ugdymo paslaugas.

 

Kūdikių namų veiklos strateginis tikslas  – trumpinti vaikų buvimo Kūdikių namuose laiką, teikiant Kūdikių namuose augantiems vaikams ankstyvosios vaikų reabilitacijos, socialines ir ugdymo paslaugas, siekti integruoti kūdikius ir vaikus į bendruomenę.

 

Įgyvendinant veiklos strateginį tikslą yra siekiama užtikrinti kokybišką vaikų ligų gydymo, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų suteikimą, kokybišką ugdymo ir socialinės globos paslaugų suteikimą, kas pagerintų vaikų sveikatos ir jų gyvenimo kokybę, o vaikai būtų sėkmingai integruojami į bendruomenę, surandant naujas šeimas arba biologines šeimas, vaikų gimines (dėdes, tetas, senelius) ir kad kuo mažiau iš jų patektų į globos namus.

 

Kūdikių namai dirba visą parą. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, darbo funkcijas ir vaikų paros ritmą, darbas organizuojamas pamainomis. Kūdikių namuose vaikui sudaromos gyvenimo sąlygos, atitinkančios jo amžių, sveikatą ir išsivystymą, kad jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. Vaikų grupių skaičius – nuo 9 iki 11, atsižvelgiant į bendrą vaikų skaičių Kūdikių namuose, jų amžių ir sveikatą bei Kūdikių namams išlaikyti skirtas lėšas.

 

Paslaugoms teikti yra įrengta gera materialinė-techninė bazė, specialistų kabinetai: sensorikos, logopedų, psichologų, kineziterapeutų, ergoterapeuto, gydytojų, pedagogų metodinis. Veikia vandens baseinas, vandens ir oro purslų vonia, menų terapijos ir judriųjų žaidimų kabinetai, sporto ir žaidimų salė.

 

Vaikų ugdomoji veikla Kūdikių namuose vykdoma pagal „Vilniaus sutrikusio vystymosi Kūdikių namų ikimokyklinio ugdymo programą“. Programos tikslas – kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Programos uždaviniai – saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, gebėjimus, padėti formuotis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams, plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, siekti, kad vaikas jaustųsi saugus, laisvas ir pasitikintis Kūdikių namų darbuotojais, atstojančiais artimuosius.

 

Kūdikių namai yra specifinė įstaiga, kurioje dirba ne tik sveikatos priežiūros specialistai, bet ir pedagogai, socialiniai ir kiti darbuotojai. Kūdikių namuose dirbantis personalas yra patyręs ir kvalifikuotas. Visi dirbantys specialistai turi reikiamas licencijas, atestatus, diplomus ir kt. jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalijasi vieni su kitais gerąja patirtimi.

 

Kūdikių namai palaiko glaudžius ryšius su bendruomene, priimdami studentus iš universitetų, kolegijų, moksleivius, savanorius, svečius.

Komentavimas šiame įraše neleistinas.