Ankstyvoji reabilitacija

Paslaugų atnaujinimo planas_2020-05-07

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose teikiamos antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos: Žolyno 47, Vilnius, LT- 10254.

VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS PADALINYS, kuriame teikiamos antrinio lygio ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos ankstyvojo amžiaus vaikams, turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių bei šių vaikų tėvams/globėjams/įtėviams. Antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro paslaugos teikiamos vaikams nuo gimimo iki 4 metų bei vyresniems vaikams (iki 7 metų), kurie nelanko ugdymo įstaigų ar negauna jose specializuotos pagalbos.

KOMANDOS TIKSLAS – užtikrinti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, vykdyti šių sutrikimų ir vaikų neįgalumo antrinę prevenciją, sutrikusios raidos vaikų kompleksinę reabilitaciją bei jų integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą.

ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS SPECIALISTŲ KOMANDĄ SUDARO:
1. Vaikų ligų gydytojas, socialinis pediatras.
2. Kineziterapeutas
3. Logopedas
4. Medicinos psichologas
5. Vaikų slaugytoja
6. Socialinis darbuotojas

DIAGNOSTIKOS METODAI:
1. Klinikinė raidos sutrikimo diagnostika.
2. Raidos ir psichologinio tyrimo priemonės.
3. Viena iš dviejų standartinių raidos tyrimo metodikų:
3.1. vaiko raidos vertinimo skalės (Diagnostic Inventory for Screening Children, DISC, Mainland and al., 1993, 1984),
3.2. Miuncheno funkcinės diagnostikos testas (Munchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik; Hellbrugge, 1968).
4. Raidos, elgesio, motinos ir vaiko santykių klinikinio stebėjimo priemonės.
5. Prieškalbinių įgūdžių ir kalbos tyrimas.
6. Judesių raidos tyrimas.
7. Psichosocialinės šeimos būklės tyrimas.

GYDYMO METODAI:
1. Psichologinės terapijos metodikos:
1.1. psichologinis konsultavimas;
1.2. individuali žaidimų terapija;
1.3. psichologinis konsultavimas;
1.4. elgesio terapija.
2. Logopedo terapija:
2.1. kalbos korekcija;
2.2.grupiniai logopediniai užsiėmimai;
2.3.maitinimosi terapija.
3. Kineziterapija:
3.1.klasikinė terapija;
3.2. klasikinis masažas.
4. Socialinė šeimos reabilitacija – tėvų mokymas pagal individualią tėvų mokymo programą.

Pastaba: teikiant antrinio lygio ambulatorines paslaugas, gali būti taikomi kiti gydymo metodai, gavus nurodymą ir individualų vaiko gydymo planą iš tretinio lygio VRSAR paslaugas teikiančios tarnybos.
Ambulatorinių paslaugų kompleksas – tai dvi ir daugiau vaikų raidos sutrikimų diagnostikos ir gydymo procedūros, suteiktos vieną dieną. Procedūros metu mokomi tėvai. Specialistų komanda sudaro tyrimo ir gydymo planą, kuriame, atsižvelgiant į vaiko sutrikimo pobūdį ir laipsnį, numato tyrimo ir gydymo artimiausius tikslus bei gydymo trukmę, pobūdį ir intensyvumą. Dirbama komandos principu. Skyriaus specialistų komanda įvertina vaiko raidą, nustato raidos sutrikimą. Kartu su šeima (tėvais/globėjais/įtėviais) aptaria stipriąsias bei silpnąsias vaiko raidos puses, pagalbos kryptis. Numato raidos terapijos planus, kontrolinio vertinimo datą. Teikia tėvams/globėjams/įgaliotiems atstovams informaciją apie vaikui skiriamus reabilitacijos ir ugdymo metodus bei gautus pasiekimus. Pastebėjus indikacijas, Kūdikių namų vaikams užsakoma ir pritaikoma kompensacinė technika, ortopedinė avalynė, organizuojamos ortopedo konsultacijos. Tėvams/globėjams/ įgaliotiems atstovams suteikiamos rekomendacijos ir konsultacijos raidos skatinimo klausimais.

ANTRINIO LYGIO AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ KOMPLEKSAI
Ankstyvosios reabilitacijos konsultacijas vaikams skiria pirminio lygio bendrosios praktikos gydytojai, pediatrai, kiti vaikų ligų specialistai pagal indikacijas. Kreipiantis į įstaigą būtinas šių specialistų siuntimas. Kiekvienam pacientui sudaromas procedūrų tvarkaraštis. Į procedūras vaikas atvyksta lydimas bent vieno iš tėvų/įtėvių ar globėjų.

SIUNTIMO INDIKACIJOS:
Naujagimystės rizikos veiksniai: sutrikimai dėl nėštumo trukmės ir naujagimių kūno masės, gimdymo trauma, perinatalinė hipoksija, intrauterininės CNS infekcijos, traukuliai naujagimystėje, naujagimių smegenų veiklos sutrikimai, naujagimių maitinimo sutrikimai, naujagimio raumenų tonuso sutrikimai.
Centrinės ir periferinės nervų sistemos ligos, sukeliančios raidos sutrikimus: medžiagų apykaitos ligos, CNS uždegiminių ligų padariniai, epilepsija, polineuropatijos, nervų-raumenų ligos, cerebrinis paralyžius ir paralyžiniai sindromai, kitos nervų sistemos ligos, aklumas, konduktyvinis ir neurosensorinis prikurtimas, cerebrovaskulinių ligų padariniai, įgimtos CNS vystymosi ydos, chromosominė ir geninė patologija, galvos ir nugaros smegenų traumų padariniai.
Socialiniai rizikos veiksniai: vaiko nepriežiūra, fizinė ar seksualinė prievarta, tėvų nepatyrimas, žemas išsilavinimas, bedarbystė, blogos gyvenimo sąlygos, netipiška tėvystės situacija, neadekvati vaiko priežiūra, priešiškumas vaikui, jo baudimas, emocinis slopinimas, mokomosios ir žaidybinės patirties trūkumas, problemos šeimoje (nesutarimai, skyrybos, sunki šeimos nario liga), psichikos ir elgesio sutrikimai šeimoje.
Psichologinės raidos sutrikimai: protinis atsilikimas, specifiniai kalbos ir kalbėjimo raidos sutrikimai, specifinis judesių raidos sutrikimai, specifinis mišrus raidos sutrikimas, įvairiapusiai raidos sutrikimai ir kiti psichologinės raidos sutrikimai.

Teikiamos paslaugos yra nemokamos, jas apmoka Teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

Registracija telefonu: 8 618 89 207, (8 5) 2 342 473 darbo dienomis .
Apie neatvykimą prašome pranešti iš anksto.

Komentavimas šiame įraše neleistinas.