Reikalingas Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėjas (terminuota sutartis)

Darbo pobūdis: rengti skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, ataskaitas ir kitus dokumentus; paskirstyti ir vykdyti pavedimus, kontroliuoti jų vykdymą; vykdyti skyriaus darbuotojų dokumentų valdymo priežiūrą; analizuoti skyriaus veiklą ir teikti pasiūlymus direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui dėl veiklos tobulinimo; skyriaus kompetencijos ribose organizuoti ir kontroliuoti savalaikį skyriuje gautų pareiškimų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimą; rengti metinį darbo planą.

Daugiau informacijos (PDF formatu)

Komentavimas šiame įraše neleistinas.