Reikalingas Asmens sveikatos priežiūros skyriaus vedėjas

Darbo pobūdis: užtikrinti, kad Įstaigos ASPS veikla atitiktų teisės aktais ir Įstaigos vidaus dokumentais nustatytus reikalavimus; organizuoti ir kontroliuoti ASPS darbuotojų veiklą pagal Įstaigos licenciją ir II lygio ambulatorinių VRSAR (vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos) paslaugų teikimo reikalavimus; spręsti ASPS kompetencijai priskirtu klausimus; organizuoti ir vykdyti skyriaus darbuotojų supažindinimą su ASPS veiklai aktualiais teisės aktais, Įstaigos direktoriaus įsakymais ir kt. dokumentais; rengti ir teikti Įstaigos direktoriui ASPS veiklai reikalingų Įstaigos vidaus dokumentų ir / ar jų tikslinimo projektus; paskirstyti ASPS darbuotojams įgaliojimus, užduotis ir kontroliuoti jų vykdymą.

Daugiau informacijos (PDF formatu)

Komentavimas šiame įraše neleistinas.