Prekeivių žmonėmis taikinyje – vaikai. Savivaldybė ragina nelikti abejingais!

Vilniaus miesto savivaldybė, kartu su 12 kitų Lietuvos savivaldybių, jungiasi prie Vidaus reikalų ministerijos inicijuotos prevencinės kampanijos prieš prekybą žmonėmis. Planuojama, kad informacija apie įvairias prekybos žmonėmis formas iki metų pabaigos pasieks ne mažiau kaip milijoną Lietuvos gyventojų ir svečių. Prekyba žmonėmis yra itin šiurkštus nusikaltimas, pažeidžiantis žmogaus teises, laisvę ir orumą.

Savivaldybėje veikianti Pagalbos prekybos žmonėmis aukoms koordinavimo ir prevencijos komisija 2017 metų prioritetu pasirinko vaikų išnaudojimo mažinimą. Tyrimų duomenys rodo, kad tarp ieškomų dingusių vaikų Lietuvoje didžiausią dalį (apie 37 proc.) sudaro 14-18 m. amžiaus vaikai. Vaikas gali būti neteisėtai įvaikintas, išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti arba kitiems išnaudojimo tikslams, gali būti paimtas vaiko organas, audinys ar ląstelė. Baudžiamajame kodekse už vaiko pirkimą arba pardavimą, neatsižvelgiant į jo sutikimą, numatytos iki 15 metų laisvės atėmimo bausmės.

Padidintos rizikos grupėms priskiriami vaikai, augantys socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamose šeimose; be tėvų globos likę vaikai; socialinės rizikos vaikai – valkataujantys, elgetaujantys, nelankantys mokyklos, turintys elgesio problemų mokykloje, turintys priklausomybę nuo žalingų įpročių, įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiką, patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje.

Požymiai, rodantys, kad vaikas gali būti prekybos žmonėmis auka, yra šie:

 • turi fizinio smurto žymių;
 • turi sveikatos sutrikimų, somatinių ir lytiškai plintančių ligų, priklausomybę nuo žalingų įpročių;
 • turi psichologinio-emocinio smurto požymių (psichinį nestabilumą, agresiją, nervingumą, padidėjusį baimės ir (ar) gėdos jausmą, jautrumą, sumažėjusį saugumo jausmą, viską neigia, siekia atsiriboti, kaltina save ir aplinkybes);
 • turi psichikos ir elgesio sutrikimų (potrauminį sindromą, depresiją, nerimą, depersonalizavimą);
 • turi Stokholmo sindromą (susitapatinimą su išnaudotoju, psichologinę priklausomybę, savęs nelaiko nukentėjusiuoju);
  nepasitiki savimi ir (ar) kitais;
 • vengia bendrauti su atsakingomis institucijomis (prokuratūra, policija ir kt.), pagalbą teikiančiomis organizacijomis;
  atsisako pagalbos, vengia kalbėti apie savo būseną;
 • pasakoja skirtingas arba išgalvotas istorijas apie išgyventą situaciją, nesugeba prisiminti tikslių faktų.

Įtarus prekybos žmonėmis nusikaltimą ar prireikus pagalbos, prašome kreiptis šiais kontaktais:

 • Bendrasis pagalbos tel. 112
 • Policijos pasitikėjimo tel. (8 5) 272 5372
 • El. paštas prekybazmonemis@policija.lt

Daugiau nformacijos apie komisijos veiklą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus socialinių programų koordinatorė Renata Černovaitė tel. (8 5) 211 2723 arba el. paštu renata.cernovaite@vilnius.lt.

Daugiau informacijos apie kovą su prekyba žmonėmis rasite Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje http://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kova-su-prekyba-zmonemis.

2017-10-18 | Posted in: Naujienos | Komentavimas šiame įraše neleistinas.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose teikiamos ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos

 • Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija – tai asmens sveikatos priežiūros paslauga, užtikrinanti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą vaikams, turintiems raidos sutrikimų, jų tėvams (globėjams).

 

 • Į vaikų raidos sutrikimų ankstyvąją reabilitaciją gali siųsti šeimos gydytojas, pediatras, ortopedas, chirurgas, neurologas, kiti specialistai, pastebėję atitinkamus kūdikio/vaiko sutrikimus, būkles ir ligas.

 

 • Atvykstant reikia turėti šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo ar vaikų ligų specialisto siuntimą (forma Nr. 027/a). Vaikams, turintiems gydytojo siuntimą, paslaugos apmokamos  PSDF biudžeto lėšomis.
2017-04-28 | Posted in: Naujienos | Komentavimas šiame įraše neleistinas.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba skyrė lėšų sensoriniam kambariui įrengti

2015 m. lapkričio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė skirti 19 995 Eur
sensoriniam kambariui įrengti Kūdikių namuose.
Sensorinis kambarys – tai jutimo erdvė, užpildyta minkštaisiais ir vibruojančiais baldais,
specialiais projektoriais, sukuriančiais specialiuosius apšvietimo efektus ir spalvas, garso
aparatūros su atpalaiduojančia muzika.

Sensorinė įranga (burbulų vamzdžiai, šviečiantys pluoštai, spalvų ir garso skydas, šviečiantys
kilimai, muzikinė vandens lova, baldakimas virš šios lovos, projektoriai, žibintai, veidrodžiai,
veidrodinis kamuolys ir kt.) bus skirta sveikatos, emocinių ir elgesio sutrikimų būklėms
pagerinti vaikams su depresija, nuotaikų svyravimais, su hiperaktyviu elgesiu, dėmesio
koncentracijos stoka, autizmo spektro bruožais, įgimtais smegenų sutrikimais, regos
sutrikimais, sutrikusiais motoriniais gebėjimais ir pan.

Ši įranga bus naudojama ne tik Kūdikių namuose augantiems vaikams, bet ir šeimų vaikams,
teikiant jiems raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, dienos socialinės globos ir
atokvėpio paslaugas Kūdikių namuose.

Pagal pasirašytą finansavimo sutartį sensorinis kambarys turi būti įrengtas iki 2015 metų
pabaigos. Priemonė finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiajai programai patvirtintų asignavimų.

2015-12-04 | Posted in: Naujienos | Komentavimas šiame įraše neleistinas.

Kūdikių namų vaikų psichinės sveikatos stiprinimas kaniterapijos bei muzikos terapijos metodais

Labai AČIŪ Vilniaus miesto savivaldybei už finansavimą specialiosios programos „Kūdikių namų vaikų psichinės sveikatos stiprinimas kaniterapijos bei muzikos terapijos metodais“ tęstinį projektą! Vaikams rengiami terapijos užsiėmimai su muzikos instrumentais ir su haskių veislės apmokytais šuniukais. Tai didžiulė pagalba mūsų mažiesiems!

Dalinamės įspūdžiais

2015-10-08 | Posted in: Naujienos | Komentavimas šiame įraše neleistinas.

Bulviakasis mūsų kieme!

Po darbų atpildo akimirkos! Išvirtos ir apkeptos – pačios šviežiausios ir skaniausios, mūsų pačių užaugintos bulvytės!

2015-09-15 | Posted in: Galerija, Naujienos | Komentavimas šiame įraše neleistinas.

Ankstyvoji reabilitacija

Nuo 2015 m. kovo mėnesio Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose pradedama teikti antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos: Žolyno 47, Vilnius, LT- 10254.

VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS PADALINYS, kuriame teikiamos antrinio lygio ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos ankstyvojo amžiaus vaikams, turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių bei šių vaikų tėvams/globėjams/įtėviams. Antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro paslaugos teikiamos vaikams nuo gimimo iki 4 metų bei vyresniems vaikams (iki 7 metų), kurie nelanko ugdymo įstaigų ar negauna jose specializuotos pagalbos.

KOMANDOS TIKSLAS – užtikrinti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, vykdyti šių sutrikimų ir vaikų neįgalumo antrinę prevenciją, sutrikusios raidos vaikų kompleksinę reabilitaciją bei jų integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą.

ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS SPECIALISTŲ KOMANDĄ SUDARO:
1. Vaikų ligų gydytojas, socialinis pediatras.
2. Kineziterapeutai
3. Logopedas
4. Medicinos psichologas
5. Vaikų slaugytoja
6. Socialinis darbuotojas

DIAGNOSTIKOS METODAI:
1. Klinikinė raidos sutrikimo diagnostika.
2. Raidos ir psichologinio tyrimo priemonės.
3. Viena iš dviejų standartinių raidos tyrimo metodikų:
3.1. vaiko raidos vertinimo skalės (Diagnostic Inventory for Screening Children, DISC, Mainland and al., 1993, 1984),
3.2. Miuncheno funkcinės diagnostikos testas (Munchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik; Hellbrugge, 1968).
4. Raidos, elgesio, motinos ir vaiko santykių klinikinio stebėjimo priemonės.
5. Prieškalbinių įgūdžių ir kalbos tyrimas.
6. Judesių raidos tyrimas.
7. Psichosocialinės šeimos būklės tyrimas.

GYDYMO METODAI:
1. Psichologinės terapijos metodikos:
1.1. psichologinis konsultavimas;
1.2. individuali žaidimų terapija;
1.3. psichologinis konsultavimas;
1.4. elgesio terapija.
2. Logopedo terapija:
2.1. kalbos korekcija;
2.2.grupiniai logopediniai užsiėmimai;
2.3.maitinimosi terapija.
3. Kineziterapija:
3.1.klasikinė terapija;
3.2. klasikinis masažas.
4. Socialinė šeimos reabilitacija – tėvų mokymas pagal individualią tėvų mokymo programą.
5. Medikamentinis gydymas.

Pastaba: teikiant antrinio lygio ambulatorines paslaugas, gali būti taikomi kiti gydymo metodai, gavus nurodymą ir individualų vaiko gydymo planą iš tretinio lygio VRSAR paslaugas teikiančios tarnybos.
Ambulatorinių paslaugų kompleksas – tai dvi ir daugiau vaikų raidos sutrikimų diagnostikos ir gydymo procedūros, suteiktos vieną dieną. Procedūros metu mokomi tėvai. Specialistų komanda sudaro tyrimo ir gydymo planą, kuriame, atsižvelgiant į vaiko sutrikimo pobūdį ir laipsnį, numato tyrimo ir gydymo artimiausius tikslus bei gydymo trukmę, pobūdį ir intensyvumą. Dirbama komandos principu. Skyriaus specialistų komanda įvertina vaiko raidą, nustato raidos sutrikimą. Kartu su šeima (tėvais/globėjais/įtėviais) aptaria stipriąsias bei silpnąsias vaiko raidos puses, pagalbos kryptis. Numato raidos terapijos planus, kontrolinio vertinimo datą. Teikia tėvams/globėjams/įgaliotiems atstovams informaciją apie vaikui skiriamus reabilitacijos ir ugdymo metodus bei gautus pasiekimus. Pastebėjus indikacijas, Kūdikių namų vaikams užsakoma ir pritaikoma kompensacinė technika, ortopedinė avalynė, organizuojamos ortopedo konsultacijos. Tėvams/globėjams/ įgaliotiems atstovams suteikiamos rekomendacijos ir konsultacijos raidos skatinimo klausimais.

ANTRINIO LYGIO AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ KOMPLEKSAI
Ankstyvosios reabilitacijos konsultacijas vaikams skiria pirminio lygio bendrosios praktikos gydytojai, pediatrai, kiti vaikų ligų specialistai pagal indikacijas. Kreipiantis į įstaigą būtinas šių specialistų siuntimas. Kiekvienam pacientui sudaromas procedūrų tvarkaraštis. Į procedūras vaikas atvyksta lydimas bent vieno iš tėvų/įtėvių ar globėjų.

SIUNTIMO INDIKACIJOS:
Naujagimystės rizikos veiksniai: sutrikimai dėl nėštumo trukmės ir naujagimių kūno masės, gimdymo trauma, perinatalinė hipoksija, intrauterininės CNS infekcijos, traukuliai naujagimystėje, naujagimių smegenų veiklos sutrikimai, naujagimių maitinimo sutrikimai, naujagimio raumenų tonuso sutrikimai.
Centrinės ir periferinės nervų sistemos ligos, sukeliančios raidos sutrikimus: medžiagų apykaitos ligos, CNS uždegiminių ligų padariniai, epilepsija, polineuropatijos, nervų-raumenų ligos, cerebrinis paralyžius ir paralyžiniai sindromai, kitos nervų sistemos ligos, aklumas, konduktyvinis ir neurosensorinis prikurtimas, cerebrovaskulinių ligų padariniai, įgimtos CNS vystymosi ydos, chromosominė ir geninė patologija, galvos ir nugaros smegenų traumų padariniai.
Socialiniai rizikos veiksniai: vaiko nepriežiūra, fizinė ar seksualinė prievarta, tėvų nepatyrimas, žemas išsilavinimas, bedarbystė, blogos gyvenimo sąlygos, netipiška tėvystės situacija, neadekvati vaiko priežiūra, priešiškumas vaikui, jo baudimas, emocinis slopinimas, mokomosios ir žaidybinės patirties trūkumas, problemos šeimoje (nesutarimai, skyrybos, sunki šeimos nario liga), psichikos ir elgesio sutrikimai šeimoje.
Psichologinės raidos sutrikimai: protinis atsilikimas, specifiniai kalbos ir kalbėjimo raidos sutrikimai, specifinis judesių raidos sutrikimai, specifinis mišrus raidos sutrikimas, įvairiapusiai raidos sutrikimai ir kiti psichologinės raidos sutrikimai.

Teikiamos paslaugos yra nemokamos, jas apmoka Teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

Registracija telefonu: 8 618 89 207, (8 5) 2 340 612 darbo dienomis .
Apie neatvykimą prašome pranešti iš anksto.