Vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras “Šeimos slėnis” dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Mes siekiame gerinti teikiamų paslaugų kokybę pagal EQUASS sistemą, kuri ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje. Šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius.

EQUASS kokybės principai:

 • Lyderystė
 • Personalas
 • Teisės
 • Etika
 • Partnerystė
 • Dalyvavimas
 • Orientacija į asmenį
 • Kompleksiškumas
 • Orientacija į rezultatus
 • Nuolatinis gerinimas

EQUASS dokumentai:

 1. Etikos(elgesio) kodeksas
 2. Etikos ir gerovės politikos tvarkos aprašas
 3. Kokybės politika
 4. Darbuotojų motyvavimo tvarkos aprašas
 5. Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema
 6. Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos aprašas
 7. Sveikatos ir saugos darbe politika
 8. Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus bei finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas
 9. Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
 10. Neskelbtinos informacijos konfidencialumo, įrašų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas.
 11. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų-pagalbos centro „šeimos slėnis“ paslaugų gavėjų teisių ir pareigų chartija

Erasmus+ projektinė veikla

logo-erasmus-plus

 

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“, Vilniaus Šilo mokykla bei Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija įsteigė konsorciumą, kurio tikslas:

 • sudaryti sąlygas pedagogams, švietimo pagalbos specialistams susipažinti su kuo platesniu formų, metodų, priemonių spektru, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus;
 • tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, siekiant mokinio pažangos;
 • kelti ugdymo turinio kokybę, stiprinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį į švietimą;
 • plėtoti įgytas įtraukiojo ugdymo žinias, Europos šalių patirtį konsorciumo įstaigų, Vilniaus miesto bei šalies švietimo darbuotojų bendruomenėje.

Skaityti visą įrašą »

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose teikiamos ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos

 • Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija – tai asmens sveikatos priežiūros paslauga, užtikrinanti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą vaikams, turintiems raidos sutrikimų, jų tėvams (globėjams).

 

 • Į vaikų raidos sutrikimų ankstyvąją reabilitaciją gali siųsti šeimos gydytojas, pediatras, ortopedas, chirurgas, neurologas, kiti specialistai, pastebėję atitinkamus kūdikio/vaiko sutrikimus, būkles ir ligas.

 

 • Atvykstant reikia turėti šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo ar vaikų ligų specialisto siuntimą (forma Nr. 027/a). Vaikams, turintiems gydytojo siuntimą, paslaugos apmokamos  PSDF biudžeto lėšomis.

Dėkojame Tarptautinei Vilniaus moterų asociacijai

Nuoširdžiai dėkojame Tarptautinei Vilniaus moterų asociacijai (IWAV) už širdžių gerumą ir dosnumą. Jūsų finansinė parama padėjo įrengti dvi sanitarines higienos patalpas,  pritaikytas žmonių su negalia reikmėms. Tai didelė pagalba mūsų vaikams. Jie labai džiaugiasi gražiomis patalpomis ir visais patogumais.
 
Pagarbiai
 

ASP darbuotojams

„Go Vilnius“ užsieniečių aptarnavimo schemos – Lietuvių kalba

„Go Vilnius“ užsieniečių aptarnavimo schemos – Anglų kalba

„Go Vilnius“ užsieniečių aptarnavimo schemos – Rusų kalba

Sveikiname

2019-09-25 Vilniaus miesto savivaldybės meras Remigijus Šimašius apdovanojo labiausiai nusipelniusius socialinius darbuotojus. Kongresų rūmuose surengtame renginyje Vilniaus miesto meras įteikė padėkas labiausiai nusipelniusiems socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams Socialinių darbuotojų dienos proga. „Dėkoju už Jūsų visų tarnystę ir nešamą viltį, nepailstamą emocinę ir dvasinę paramą, šypsenas, brangų laiką, stiprybę. Žaviuosi tokiu pasišventimu vardan kitų oraus gyvenimo. Linkiu, kad jums niekad nepritrūktų pagalbininkų, kurie dosniai dalinsis su jumis rūpestinga pagalba“, – susirinkusiems dėkojo meras.

Iš 60 komisijai pateiktų paraiškų buvo atrinkta mūsų įstaigos ilgametė darbuotoja LILIA JAZUKEVIČ.

Nuoširdžiai sveikiname Lilia su apdovanojimu ir dėkojame už nuoširdų darbą.

Vaikams su negalia ir jų tėvams bus teikiama dar daugiau paslaugų

Daugelį metų Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai veikė kaip įstaiga, organizuojanti ir teikianti paslaugas tėvų globos netekusiems kūdikiams, vaikams iki 4 metų amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus. Šalyje įgyvendinant globos pertvarką, Kūdikių namai reikšmingai išplėtė savo veiklos profilį, o kartu ir teikiamų paslaugų apimtį, rašoma pranešime spaudai.
Skaityti straipsnį Delfi.lt portale