Projektinė veikla

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“vykdo projektą: “Tėvų, sužinojusių vaiko autizmo spektro raidos sutrikimo diagnozę, psichologinio konsultavimo paslaugų modelio adaptavimas”.

Vykdomas projektas yra finansiškai remiamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose teikiamos ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos

  • Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija – tai asmens sveikatos priežiūros paslauga, užtikrinanti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą vaikams, turintiems raidos sutrikimų, jų tėvams (globėjams).

 

  • Į vaikų raidos sutrikimų ankstyvąją reabilitaciją gali siųsti šeimos gydytojas, pediatras, ortopedas, chirurgas, neurologas, kiti specialistai, pastebėję atitinkamus kūdikio/vaiko sutrikimus, būkles ir ligas.

 

  • Atvykstant reikia turėti šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo ar vaikų ligų specialisto siuntimą (forma Nr. 027/a). Vaikams, turintiems gydytojo siuntimą, paslaugos apmokamos  PSDF biudžeto lėšomis.

Reikalingas dietistas (-ė)

Darbo pobūdis: Organizuoti ir koordinuoti Maisto paruošimo poskyrio darbuotojų darbą; kontroliuoti maisto produktų kokybę; sudaryti kasdienius, planinius, individualius valgiaraščius; skaičiuoti maisto davinio maistinę bei energinę vertę; pagal valgiaraštį tikrinti dietinių patiekalų paruošimą.

Daugiau informacijos (PDF formatu)

Reikalingas Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėjas (terminuota sutartis)

Darbo pobūdis: rengti skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, ataskaitas ir kitus dokumentus; paskirstyti ir vykdyti pavedimus, kontroliuoti jų vykdymą; vykdyti skyriaus darbuotojų dokumentų valdymo priežiūrą; analizuoti skyriaus veiklą ir teikti pasiūlymus direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui dėl veiklos tobulinimo; skyriaus kompetencijos ribose organizuoti ir kontroliuoti savalaikį skyriuje gautų pareiškimų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimą; rengti metinį darbo planą.

Daugiau informacijos (PDF formatu)

Reikalingas Asmens sveikatos priežiūros skyriaus vedėjas

Darbo pobūdis: užtikrinti, kad Įstaigos ASPS veikla atitiktų teisės aktais ir Įstaigos vidaus dokumentais nustatytus reikalavimus; organizuoti ir kontroliuoti ASPS darbuotojų veiklą pagal Įstaigos licenciją ir II lygio ambulatorinių VRSAR (vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos) paslaugų teikimo reikalavimus; spręsti ASPS kompetencijai priskirtu klausimus; organizuoti ir vykdyti skyriaus darbuotojų supažindinimą su ASPS veiklai aktualiais teisės aktais, Įstaigos direktoriaus įsakymais ir kt. dokumentais; rengti ir teikti Įstaigos direktoriui ASPS veiklai reikalingų Įstaigos vidaus dokumentų ir / ar jų tikslinimo projektus; paskirstyti ASPS darbuotojams įgaliojimus, užduotis ir kontroliuoti jų vykdymą.

Daugiau informacijos (PDF formatu)

Sveikiname

2019-09-25 Vilniaus miesto savivaldybės meras Remigijus Šimašius apdovanojo labiausiai nusipelniusius socialinius darbuotojus. Kongresų rūmuose surengtame renginyje Vilniaus miesto meras įteikė padėkas labiausiai nusipelniusiems socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams Socialinių darbuotojų dienos proga. „Dėkoju už Jūsų visų tarnystę ir nešamą viltį, nepailstamą emocinę ir dvasinę paramą, šypsenas, brangų laiką, stiprybę. Žaviuosi tokiu pasišventimu vardan kitų oraus gyvenimo. Linkiu, kad jums niekad nepritrūktų pagalbininkų, kurie dosniai dalinsis su jumis rūpestinga pagalba“, – susirinkusiems dėkojo meras.

Iš 60 komisijai pateiktų paraiškų buvo atrinkta mūsų įstaigos ilgametė darbuotoja LILIA JAZUKEVIČ.

Nuoširdžiai sveikiname Lilia su apdovanojimu ir dėkojame už nuoširdų darbą.

Vaikams su negalia ir jų tėvams bus teikiama dar daugiau paslaugų

Daugelį metų Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai veikė kaip įstaiga, organizuojanti ir teikianti paslaugas tėvų globos netekusiems kūdikiams, vaikams iki 4 metų amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus. Šalyje įgyvendinant globos pertvarką, Kūdikių namai reikšmingai išplėtė savo veiklos profilį, o kartu ir teikiamų paslaugų apimtį, rašoma pranešime spaudai.
Skaityti straipsnį Delfi.lt portale

Patarimai yra beverčiai, jeigu su vaiku nedirbame namuose

žLogopedė-specialioji pedagogė Gina Davies iš Didžiosios Britanijos sukūrė mokymų metodiką „Attention Autism“, kuri taikoma Jungtinėje Karalystėje, Naujojoje Zelandijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Belgijoje ir kitose šalyse. Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ kvietimu G. Davies viešėjo ir Lietuvoje, čia ji dalijosi patirtimi, vedė seminarus lankėsi Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Specialistė mielai sutiko pasidalyti savo žiniomis ir sukaupta ilgamete patirtimi.

Skaityti straipsnį Lietuvos ryto portale